Có 1 kết quả:

cōng cōng

1/1

cōng cōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

verdant and thick (foliage, grass etc)

Một số bài thơ có sử dụng