Có 1 kết quả:

cōng huáng ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

yellow green