Có 1 kết quả:

kuí huā zǐ

1/1

kuí huā zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sunflower seeds