Có 1 kết quả:

Kuí qīng

1/1

Kuí qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kwai Tsing district of New Territories, Hong Kong