Có 1 kết quả:

hūn xīng

1/1

hūn xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

meat and fish