Có 1 kết quả:

Dì sēn Kè lǔ bó ㄉㄧˋ ㄙㄣ ㄎㄜˋ ㄌㄨˇ ㄅㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ThyssenKrupp