Có 1 kết quả:

Jiǎng Wén lì

1/1

Jiǎng Wén lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jiang Wenli (1969-), award-winning PRC film actress