Có 1 kết quả:

chún cài

1/1

chún cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Brasenia schreberi