Có 1 kết quả:

měng gǔ bāo

1/1

měng gǔ bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

yurt