Có 1 kết quả:

Měng gǔ zú ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mongol ethnic group of north China and Inner Mongolia