Có 1 kết quả:

Měng gǔ zú

1/1

Měng gǔ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mongol ethnic group of north China and Inner Mongolia