Có 1 kết quả:

měng gǔ shā héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser sand plover (Charadrius mongolus)