Có 1 kết quả:

Méng gǔ bǎi líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica)