Có 1 kết quả:

méng zài gǔ lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 蒙在鼓裡|蒙在鼓里[meng2 zai4 gu3 li3]

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. kept inside a drum (idiom)
(2) fig. completely in the dark