Có 1 kết quả:

Méng shān

1/1

Méng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mengshan county in Wuzhou 梧州[Wu2 zhou1], Guangxi

Một số bài thơ có sử dụng