Có 1 kết quả:

Méng shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mengshan county in Wuzhou 梧州[Wu2 zhou1], Guangxi