Có 1 kết quả:

Méng bā sà

1/1

Méng bā sà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mombasa (city in Kenya)