Có 1 kết quả:

Méng bā sà ㄇㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mombasa (city in Kenya)