Có 1 kết quả:

méng hùn

1/1

méng hùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deceive
(2) to hoodwink
(3) Taiwan pr. [meng1 hun4]