Có 1 kết quả:

Méng tè lì ěr ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Montreal city in Quebec, Canada