Có 1 kết quả:

Méng tè Kǎ luó fāng fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Monte Carlo method (math.)