Có 1 kết quả:

mēng yào

1/1

mēng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anesthetic
(2) knockout drops