Có 1 kết quả:

chú gǎo zēng èr

1/1

chú gǎo zēng èr

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

same as 米拉, Mira (red giant star, Omicron Ceti), variable star with period of 330 days