Có 1 kết quả:

Pú xiàn

1/1

Pú xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pu county in Linfen 臨汾|临汾[Lin2 fen2], Shanxi