Có 1 kết quả:

pú tuán

1/1

pú tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

praying mat (Buddhism, made of woven cattail)