Có 1 kết quả:

pú bàng

1/1

pú bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spike or male flower of cattail (Typha orientalis)