Có 1 kết quả:

pú guā

1/1

pú guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

white flowered gourd or calabash (family Crescentia)