Có 1 kết quả:

pú móu

1/1

pú móu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kamaboko (fish paste made from surimi)