Có 1 kết quả:

shuò guǒ

1/1

shuò guǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

seed pod (botany)