Có 1 kết quả:

zhēng lóng

1/1

zhēng lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steamer basket (e.g. for dimsum)