Có 1 kết quả:

zhēng liú shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

distilled water