Có 1 kết quả:

zhēng liú qì

1/1

zhēng liú qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

still (i.e. distilling apparatus)