Có 1 kết quả:

cāng méi huáng yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Gray's grasshopper warbler (Locustella fasciolata)