Có 1 kết quả:

cāng bèi shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) cinereous tit (Parus cinereus)