Có 1 kết quả:

Gài yà nà

1/1

Gài yà nà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Guyana, NE of South America (Tw)