Có 1 kết quả:

gài céng

1/1

gài céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cap rock