Có 1 kết quả:

gài mào

1/1

gài mào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

block (basketball)