Có 1 kết quả:

gài huǒ guō

1/1

gài huǒ guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to block a shot (basketball)