Có 1 kết quả:

gài wǎ

1/1

gài wǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tiling (of roofs, floors, walls etc)

Một số bài thơ có sử dụng