Có 1 kết quả:

gài cài

1/1

gài cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

leaf mustard