Có 1 kết quả:

gài mén

1/1

gài mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) closing cover
(2) door (e.g. of photocopier)