Có 1 kết quả:

gài fàn

1/1

gài fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rice with meat and vegetables