Có 1 kết quả:

lán hóu tài yáng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Mrs. Gould's sunbird (Aethopyga gouldiae)