Có 1 kết quả:

lán bǎo shí

1/1

lán bǎo shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sapphire