Có 1 kết quả:

Lán shān

1/1

Lán shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lanshan county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan