Có 1 kết quả:

lán jù xīng

1/1

lán jù xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blue giant star