Có 1 kết quả:

lán gē qú

1/1

lán gē qú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Siberian blue robin (Larvivora cyane)