Có 1 kết quả:

Lán tián xiàn ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lantian county in Xi'an 西安[Xi1 an1], Shaanxi