Có 1 kết quả:

lán jī dōng

1/1

lán jī dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue rock thrush (Monticola solitarius)