Có 1 kết quả:

lán xì jūn

1/1

lán xì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)