Có 1 kết quả:

lán lǜ què

1/1

lán lǜ què

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common green magpie (Cissa chinensis)