Có 1 kết quả:

lán lǚ

1/1

lán lǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 襤褸|褴褛[lan2 lu:3]